Καμπάνια Κοινωνικού Περιεχομένου

Με στόχο την στήριξη και την ανόρθωση
των καταστημάτων και των επιχειρήσεων
της Αρκαδίας το Επιμελητήριο Αρκαδίας
προγραμματίζει καμπάνια κοινωνικού
περιεχομένου για την ενίσχυση των
αρκαδικών επιχειρήσεων και προϊόντων,
λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού, όπου
προσκαλούνται όλοι οι καταναλωτές να
στηρίξουν τα τοπικά προϊόντα και τις
επιχειρήσεις.

Είναι αυτονόητο ότι για την καλύτερη
μετάδοση αυτής της καμπάνιας
απαιτείται η ενεργή συμμετοχή σας,
χαμηλώνοντας το κόστος, συνεισφέροντας
με αυτό τον τρόπο και εσείς στην τοπική
ανάπτυξη.