ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΕΚΑΝΕ ΛΟΓΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕ 1ΜΙΣΗ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 200 ΑΔΕΣΠΟΤΑ