”ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ”

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΝΑΛΥΕΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΙΩΤΟΣ.