ΝΕΑ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑ.ΠΕΛ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις η σύγκλητος εκτιμά ότι το μόνο βιώσιμο και ακαδημαϊκά αποδεκτόεγχείρημα είναι αυτό της ενσωμάτωσης αποκλειστικά του ΤΕΙ Πελοποννήσου στο ΠανεπιστήμιοΠελοποννήσου. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων η σημερινή ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου τουπανεπιστημίου και δεν αποδέχεται την ένταξη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας