ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ”ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Με θέμα τις σοβαρες εξελίξεις στο συνδικαλιστικό κίνημα αλλα και στον κλάδο της ενέργειας θαπραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο εργατικό κέντρο Αρκαδίας η γενική συνέλευση τωναντιπροσώπων του ΕΚΑ