Χατζηνικολάου: Αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και τη μετάβασή του στην επόμενη ημέρα επεσήμανε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου, μιλώντας στο Delphi Forum

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και τη μετάβασή του στην επόμενη ημέρα, όπως αυτή διαμορφώνεται από τους στόχους της πράσινης οικονομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού που προβλέπει τόσο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης όσο και η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), επεσήμανε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου στο Delphi Forum, συμμετέχοντας σε συζήτηση με θέμα «Agriculture in Greece, 200 Years of History: Challenges and Outlook».

Ο κ. Χαντζηνικολάου αναφέρθηκε στη μελέτη με θέμα «Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα: 200 χρόνια ιστορίας. Προκλήσεις & προοπτικές» που εκπόνησε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία αποτυπώνεται η εξέλιξη της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στον αγροτικό τομέα και η διαχρονική συμβολή της στην ανάπτυξη της οικονομίας, αποτυπώνοντας αναλυτικά τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες που χαρακτηρίζουν τον πρωτογενή, γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα της χώρας μας.

Όπως τόνισε, ο αγροτικός τομέας καλείται να προχωρήσει σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις με στόχους, μεταξύ άλλων:

1.            Τη δημιουργία νέων καλλιεργειών, φιλικών προς το περιβάλλον, που να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες και να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές,

2.            Την ψηφιοποίηση της Γεωργίας,

3.            Την προσέλκυση της νέας γενιάς στον αγροτικό τομέα,

4.            Την αύξηση της συνεργασίας,

5.            Την αποδοτικότερη αξιοποίηση του μικρού μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,

Οι μεταρρυθμίσεις θα επιτρέψουν την ενίσχυση του ποσοστού συμμετοχής του αγροτικού τομέα στο εθνικό προϊόν, με ένα τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, τόνισε ο κ. Χαντζηνικολάου, υπογραμμίζοντας ότι για  την Τράπεζα Πειραιώς, την κατεξοχήν αγροτική τράπεζα, η αποστολή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο λόγω του μεγάλου μεριδίου αγοράς που κατέχει, και το οποίο υπερβαίνει το 70%, αλλά λόγω και της διαχρονικά ιστορικής παρουσίας που έχει σε αυτόν τον χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του αγροτικού τομέα που εξασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα, προωθώντας την ευφυή γεωργία, μέσα και από τη συμμετοχή στην καινοτόμο εταιρεία πληροφορικής NEUROPUBLIC AE που ειδικεύεται στο χώρο της Γεωργίας, ενώ συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, όπως η Eυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το European Investment Fund, για τη δημιουργία νέων εργαλείων, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοδότησης προς τον αγροδιατροφικό τομέα. Συμμετέχει, επίσης, ενεργά και στην αξιοποίηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, προς όφελος των πελατών της, με πρόσφατο παράδειγμα τη συμμετοχή της στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το EIF.

Όπως επισήμανε ο κ. Χαντζηνικολάου, με στόχο τη στήριξη των νέων αγροτών ώστε να αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, η Πειραιώς διαθέτει εξειδικευμένη δέσμη χρηματοδοτήσεων, ειδικά για νέους αγρότες, με ευνοϊκούς όρους για την απόκτηση καλλιεργήσιμης γης, με επιδότηση επιτοκίου έως και 100%.

in.gr