«Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στα σχολικά κτήρια του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας υλοποιεί εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης σε κτήρια
των σχολικών του μονάδων. Αυτές πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα που παρέμειναν
κλειστά λόγω κορωνοϊού, αλλά και μετέπειτα.
Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα – Πραστού πραγματοποιήθηκαν στις τρεις αίθουσες του
ισογείου καθαίρεση των επιχρισμάτων, ελαιοχρωματισμός με ειδικό υλικό του οπλισμού
σκυροδέματος, επανεπίχρισμα των ταβανιών και βάψιμο αυτών καθώς και ελαιοχρωματισμός
του ισόγειου διαδρόμου.
Στο 1 ο και 2 ο Νηπιαγωγείο Άστρους πραγματοποιήθηκε ελαιοχρωματισμός σε όλη την
εξωτερική κτηριακή υποδομή, σε αυλές, πέργκολες και κάγκελα.
Στο Γυμνάσιο Αγίου Ανδρέα πραγματοποιήθηκε επισκευή στέγης.
Στο ενιαίο συγκρότημα Λυκείου και Γυμνασίου Άστρους πραγματοποιήθηκε συντήρηση και
ελαιοχρωματισμός σε όλα τα περιμετρικά κιγκλιδώματα, στις σιδερένιες πόρτες εισόδου του
συγκροτήματος καθώς και στα κιγκλιδώματα του προαύλιου χώρου.
Στο ΕΠΑΛ Άστρους πραγματοποιήθηκε πλακόστρωση του θεματικού πάρκου με σκοπό την
καλύτερη ανάδειξή του.
Οι ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνονται στο πλαίσιο αναβάθμισης των παροχών προς την
μαθητική κοινότητα και στον εκσυγχρονισμό των σχολικών εγκαταστάσεων.