Διαφοροποίηση του ΟΕΕ για το εργασιακό – Κάποιες διατάξεις πρέπει να καταργηθούν

Στα θετικά του νομοσχεδίου ενέταξε την εξάλειψη της βίας στον χώρο εργασίας, διαφώνησε με τις διατάξεις για διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ατομικές συμβάσεις ο πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Κόλλιας κατά τη συζήτηση στη Βουλή

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει θετικές διατάξεις που υλοποιούνται στην Ελλάδα με καθυστέρηση, είπε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το εργασιακό νομοσχέδιο ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλιας αναφερόμενος κυρίως στις διατάξεις για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας και τις διατάξεις για την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Στη σωστή κατεύθυνση κινείται, όπως είπε, και η ψηφιακή κάρτα εργασίας που θα αποτελέσει καινοτόμο εργαλείο στους ελέγχους και θα οδηγήσει σε μείωση της παραβατικότητα των εργοδοτών και οι εργαζόμενοι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ασφάλεια.

Χαιρέτισε, επίσης, και τις ρυθμίσεις για την τηλε-εργασία. Όπως επεσήμανε, οι μεταβολές που προκλήθηκαν στον εργασιακό χώρο από την πανδημία αλλά και αυτές που θα επιφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου για την τηλεργασία.

Κάποιες από τις διατάξεις (δικαίωμα αποσύνδεσης, προστασία προσωπικών δεδομένων και άλλα) είναι αναμφισβήτητα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Όμως, οι εξελίξεις και το περιβάλλον είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο και για αυτό είναι επιτακτική η σύσταση μιας τριμερούς ομάδας εργασίας (εργαζομένων, εργοδοτών και Πολιτείας) για την παρακολούθηση των εξελίξεων.

Υπάρχουν όμως διατάξεις που θέλουν… κατάργηση

Ωστόσο, ο κ. Κόλλιας είπε ότι στο νομοσχέδιο υπάρχουν και διατάξεις που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων ή ακόμη και κατάργησης. Σε αυτές συμπεριέλαβε την πρόσθετη εργασία των απασχολούμενων μερικής απασχόλησης.

«Πρέπει να καταργηθεί η εν λόγω διάταξη για δυνατότητα υπερωριών, σε διακεκομμένο ωράριο μάλιστα, με προσαύξηση μόνο 12%. Στη χώρα μας που η υποδηλωμένη εργασία είναι σύνηθες φαινόμενο, ιδιαίτερα στους νέους, η συγκεκριμένη διάταξη μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, με εξοντωτικά διακεκομμένα ωράρια για τους εργαζόμενους με χαμηλούς μισθούς», είπε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Ανέφερε εξάλλου ότι η αύξηση του ανώτατου ορίου των υπερωριών δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση γιατί δεν θα βοηθήσει στη μείωση της ανεργίας αλλά παρακινεί τις επιχειρήσεις, με το υπάρχον προσωπικό, να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες.

Όχι στη διευθέτηση του χρόνους εργασίας με ατομικές συμβάσεις

Για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ατομικές συμβάσεις, ο κ. Κόλλιας είπε ότι η διάταξη πρέπει να ανακληθεί γιατί μπορεί να υποκρύψει φαινόμενα εξαπάτησης των εργαζομένων, με προσαρμογή της εργασίας με βάση τις υποχρεώσεις της επιχείρησης, αντισταθμιστική ανάπαυση και χορήγηση μειωμένης απασχόλησης σε περιόδους αναιμικής δραστηριότητας.

«Στην ουσία η έλλειψη συλλογικής σύμβασης εργασίας μπορεί να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια των εργοδοτών για καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», είπε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Επίσης, όσον αφορά τη δυνατότητα άδειας άνευ αποδοχών, πρότεινε να μειωθεί στο εξάμηνο (6 μήνες).

Όπως είπε, «οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις, η ιδιομορφία των ελληνικών επιχειρήσεων που κατά κύριο λόγο είναι οικογενειακές ή ΜμΕ, καθώς και η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Η άδεια ενός έτους άνευ αποδοχών ίσως να αποτελεί λύση για τις μεγάλες επιχειρήσεις όπου οι εργασιακές σχέσεις είναι πιο απρόσωπες»

Όσον αφορά τη διεύρυνση της λίστας επιχειρήσεων που λειτουργούν Κυριακές, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ανέφερε: «δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτήν την πρόταση, αλλά θα πρέπει να γίνει με κάποιους όρους, όπως ο συνεχής έλεγχος από τον κρατικό μηχανισμό των εργασιακών σχέσεων».

in.gr