Βαμβακοκαλλιέργεια: Ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας

Συστάσεις στους βαμβακοπαραγωγούς για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο, από την ΔΑΟΚ Μαγνησίας.

Η σπορά των βαμβακοκαλλιεργειών στις περισσότερες περιοχές της Π.Ε. Μαγνησίας πραγματοποιήθηκε κανονικά, τέλος Απριλίου έως αρχές Μαΐου, με ευνοϊκές συνθήκες για το φύτρωμα. Μετά το στάδιο του φυτρώματος, οι συνθήκες για την ανάπτυξη του βαμβακιού ήταν ευνοϊκές (υψηλές θερμοκρασίες, απουσία βροχοπτώσεων το Μάιο).

Στις περισσότερες βαμβακοφυτείες τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο έκπτυξης του δεύτερου έως τέταρτου φύλλου, οι δε κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξή τους. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του δικτύου φερομονικών παγίδων για το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι σε 7 θέσεις των Π.Ε. Μαγνησίας (Μπόζαλο, Πλάτανος και Σούρπη του Δήμου Αλμυρού, Κοκκαλέϊκα, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Γεώργιος και Στεφανοβίκειο του Δήμου Ρήγα Φεραίου).

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Αφορά το χρονικό διάστημα από το φύτρωμα των βαμβακόφυτων έως την εμφάνιση των πρώτων πραγματικών φύλλων. Συνιστάται στους βαμβακοπαραγωγούς να γίνεται σκάλισμα ανάμεσα στις σειρές των βαμβακόφυτων, για τον αερισμό του ριζικού συστήματος και να εφαρμόζουν την απολύτως απαραίτητη αζωτούχο λίπανση και άρδευση (ποσότητα νερού και αριθμός αρδεύσεων). Έχει αποδειχθεί ότι υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις και αρδεύσεις οδηγούν στην οψίμιση της παραγωγής και κυρίως τη δημιουργία φυτών με πλούσια βλάστηση, τα οποία προσελκύουν για εγκατάσταση τους επιβλαβείς οργανισμούς και κυρίως έντομα. Το σύνολο των λιπαντικών μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει Ν = 10-14 Μονάδες P = 5-7 Μονάδες K = 5-7 Μονάδες Δεν πρέπει να γίνεται ενσωμάτωση αζωτούχων λιπασμάτων σε κάθε πότισμα.

Επισημαίνεται ότι στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των βαμβακόφυτων, τα έντομα που προσβάλλουν το βαμβάκι είναι κυρίως τετράνυχοι, αφίδες, θρίπες, λύγκος κ.α. Οι βαμβακοκαλλιεργητές θα πρέπει να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τις πυκνότητες των πληθυσμών και τις ζημιές των εντόμων, ώστε να επεμβαίνουν όταν οι πληθυσμοί είναι κοντά στα όρια επέμβασης.

Συγκεκριμένα:

Πράσινο σκουλήκι: Επεμβαίνουμε μόνο όταν διαπιστωθούν 4 ζωντανές προνύμφες ανά 100 φυτά κατά μέσο όρο ή 1 ζωντανή νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμιση μέτρου επί της γραφής κατά μέσο όρο.

Ρόδινο σκουλήκι: Επεμβαίνουμε μόνο όταν διαπιστωθούν στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδομάδων προνύμφες σε ποσοστό 5-8 % ανά 100 καρύδια.

Τετράνυχος: Επεμβαίνουμε όταν προκαλείται φυλλόπτωση και οι πληθυσμοί είναι υψηλοί.

Αφίδες: Επεμβαίνουμε μόνο εάν οι πληθυσμοί παραμένουν υψηλοί για 7 ή περισσότερες ημέρες, με κατώτερο όριο επέμβασης 25 άτομα αφίδων κατά μέσο όρο ανά φύλλο σε δείγμα εκατό 100 φύλλων.

Θρίπες: Γενικά δεν απαιτείται χημική επέμβαση, αφενός μεν διότι τα προσβεβλημένα φυτά ανακάμπτουν από την προσβολή, αφετέρου δε με τη χρήση εντομοκτόνων εξολοθρεύονται τα ωφέλιμα έντομα.

Λύγκος: Το κατώτερο όριο επέμβασης είναι τα 5 άτομα ανά 100 φυτά κατά μέσο όρο.

Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Καθένας βαμβακοπαραγωγός παρακολουθώντας ανελλιπώς τις ανακοινώσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων σε συνδυασμό με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις της κατάστασης του αγρού του, υποβοηθείται στην λήψη των αποφάσεων επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνθήκες στην καλλιέργειά του. Στα πλαίσια αυτά αποφασίζει υπεύθυνα για το είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον τρόπο και το χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και τους λοιπούς καλλιεργητικούς χειρισμούς, που θεωρεί ότι θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειάς του.

Επισημαίνεται ότι πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των παρασκευαστών οίκων για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής, καθώς και για τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με την ετικέτα και με αποκλειστική ευθύνη χρήσης του καλλιεργητή.

Προστασία μελισσών και ενημέρωση κοινού

Να αποφεύγονται ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι μέλισσες, κατά τις απογευματινές ώρες, κυρίως μετά τη δύση του ηλίου. Οι βαμβακοπαραγωγοί να προειδοποιούν τους μελισσοκόμους, ώστε να απομακρύνουν τα μελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασμού και γενικότερα να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ενημέρωσης το κοινού πριν την εφαρμογή του ψεκασμού.

Για το σκοπό της προστασίας των μελισσών θα πρέπει απαραιτήτως οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους.

Έλεγχοι ορθής χρήσης εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών ουσιών

Η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων βλάπτει την υγεία των καταναλωτών, επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόστος παραγωγής. H ΔΑΟΚ πραγματοποιεί συνεχείς δειγματοληπτικούς ελέγχους στις βαμβακοφυτείες για τον έλεγχο της ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε περίπτωση που βρεθούν μη επιτρεπτά υπολείμματα φυτοφαρμάκων, θα εφαρμοστεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία κυρώσεων.

in.gr