Η Ελλάδα ανέβηκε τρεις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας

Συνολικά τη διετία 2019 – 2020 η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας βελτιώθηκε κατά 12 συνολικά θέσεις

Η χώρα πλέον βρίσκεται στην 46η θέση της σχετικής κατάταξης, από την 49η θέση που βρισκόταν πέρυσι, μεταξύ 64 χωρών.

Συνολικά τη διετία 2019 – 2020 η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας βελτιώθηκε κατά 12 συνολικά θέσεις.

Η βελτίωση αυτή προήλθε από τη βελτίωση του δείκτη της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» κατά 7 θέσεις για δε το 2020 από τη βελτίωση του δείκτη της εγχώριας «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας» κατά 14 θέσεις. 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) κ. Αθανάσιος Σαββάκης, «παρά την πρωτόγνωρη κρίση λόγω της πανδημίας και των σκληρών lockdowns, ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας και ειδικά η βιομηχανία και η μεταποίηση άντεξαν στις σφοδρές πιέσεις από το περιβάλλον δραστηριοποίησής τους, προσαρμοζόμενες ταχύτατα στα νέα δεδομένα, ενισχύοντας έτσι τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Με δύο σημαντικές βελτιώσεις κατά επτά θέσεις του δείκτη «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» τόσο το 2019 όσο και το 2020, η πατρίδα μας ανακτά το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών σε όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και οι ορθές αποφάσεις της για την αντιμετώπιση της πανδημίας υποβοηθούν επίσης καταλυτικά στην επάνοδο της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Όμως, για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αποτελεί αδήριτη ανάγκη να επανέλθει στην προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής η μεταποίηση και η βιομηχανία.

Μόνον με σημαντικές επενδύσεις και με κατάλληλα προγράμματα υποβοήθησης της μεταποίησης για την αντιμετώπιση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και για τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, μπορούν να παραχθούν και να διατεθούν στην παγκόσμια αγορά διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Κατά τον ΣΒΕ, είναι απαραίτητη η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η διαρκής βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

.    Περαιτέρω μείωση φορολογικών συντελεστών και εργοδοτικών εισφορών,

.    Αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου με αυξημένα ποσοστά άμεσων ενισχύσεων, ειδικά για τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελληνική περιφέρεια,

.    Λειτουργικές ενισχύσεις για τη βιομηχανία,

.    Μείωση τελών και αναίτιων επιβαρύνσεων για το σύνολο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας,

θα πρέπει, κατά τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, να είναι μερικά μόνον από τα θέματα που θα βρεθούν στην προτεραιότητα του κυβερνητικού έργου έως το τέλος του 2021, για την έμπρακτη ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας».

Η θέση της Ελλάδας στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του IMD, η συνολική κατάταξη μιας χώρας, μεταξύ των 64 οικονομιών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση για την εξαγωγή της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας, είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης των επιδόσεων που αυτή επιτυγχάνει στις τέσσερις επιμέρους κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριμένα: στην «Οικονομική Αποδοτικότητα», στην «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» και στις «Υποδομές».

Κατά το 2020, η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας, επιτυγχάνοντας τις ακόλουθες επιδόσεις στους επιμέρους δείκτες:

 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην πεντηκοστή δεύτερη θέση (52η), βελτιώνοντας τη κατάταξή της κατά τρεις (3) θέσεις, αφού πέρυσι βρισκόταν στην 55η θέση, μεταξύ των 64 οικονομιών της κατάταξης.
 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα βρίσκεται και εφέτος στην 52η θέση, εμφανίζοντας σταθερή θέση σε σχέση με την περυσινή χρονιά.
 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται και εφέτος βελτίωση της Ελλάδας κατά επτά (7) θέσεις, σε σχέση με την περυσινή κατάταξη, καταλαμβάνοντας την 44η θέση, έναντι της 51ης θέσης την προηγούμενη χρονιά, και, τέλος,
 • Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται επίσης σταθεροποίηση στην 39η θέση, ανακόπτοντας μάλλον οριστικά την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών.
 • Υπογραμμίζουμε ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σήμερα (2021) και η συνολική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας με όρους ανταγωνιστικότητας, αφορούν τις επιδόσεις της χώρας μας κατά την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2020.

Κύριες βελτιώσεις και σημαντικά προβλήματα

Οι τρεις δείκτες που παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και αποτελούν «δυνατά σημεία» για τη χώρα είναι:

 • Η «Μακροχρόνια ανάπτυξη της απασχόλησης»: στην 3η θέση μεταξύ των 64 χωρών
 • Η «Προσαρμοστικότητα της κυβερνητικής πολιτικής»: στην 11η θέση μεταξύ των 64 χωρών, και,
 • Η «Διαφάνεια»: στην 19η θέση μεταξύ των 64 χωρών.

Αντίθετα, οι τρεις δείκτες οι οποίοι αποτελούν προβλήματα στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι:

 • Ο «Σχηματισμός ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου»: στην 63η θέση μεταξύ των 64 χωρών
 • Το «Χρέος της χώρας ως % του ΑΕΠ»: στην 62η θέση μεταξύ των 64 χωρών, και,
 • Η «Πιστοληπτική ικανότητα της χώρας»: στην 57η θέση μεταξύ των 64 χωρών.

Πηγή: OT

in.gr