Ενισχύσεις στα μικρά νησιά Αιγαίου

Το ύψος της ενίσχυσης γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου και γιαούρτης.

OT.gr Newsroom

Στα 4.337.000 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόνο γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους το έτος 2020 και γιαούρτης.

Πρόκειται για το ύψος ενίσχυσης για το έτος 2020 ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου γάλακτος, παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης και η οποία έχει ως εξής:

(α) σε 55,03 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού γάλακτος,

(β) σε 62,90 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο αίγειου γάλακτος,

(γ) σε 86,48 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος.

Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης των 4.337.000 ευρώ, το ποσό 3.790.000 ευρώ καλύπτεται από ενωσιακή χρηματοδότηση και το ποσό των 547.000 ευρώ από εθνική χρηματοδότηση.

OT.gr