Μόνο ηλεκτρονικά από 1ης Ιουλίου οι συνταγές για ναρκωτικά

Ηλεκτρονικά θα γίνεται στο εξής από τους φαρμακοποιούς η τήρηση του του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Ναρκωτικών, συμπεριλαμβάνοντας και τα στοιχεία των χειρόγραφων συνταγών την ίδια ημέρα που εκτελέστηκαν

Επεκτείνεται η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας και στη χορήγηση ναρκωτικών για  θεραπευτικούς σκοπούς που μέχρι τώρα μπορούν να συνταγογραφούνται και χειρόγραφα, σε δίγραμμες συνταγές ναρκωτικών.

Τα στοιχεία που περιέχουν οι δίγραμμες αυτές χειρόγραφες συνταγές, θα πρέπει να καταχωρούνται από τους φαρμακοποιούς την ίδια ημέρα της εκτέλεσής τους, να «σκανάρονται», και τα αρχεία φυσικής εικόνας να τηρούνται επί τριετία.

Με τον τρόπο αυτό, γίνεται πλέον υποχρεωτική η τήρηση μόνο ηλεκτρονικών αρχείων για τις συνταγές, ξεκινώντας από την 1η Ιουλίου.

Η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που συζητείται στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής.

Συγκεκριμένα, το σχετικό άρθρο προβλέπει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ναρκωτικών από τον φαρμακοποιό για τις εξής περιπτώσεις:

α) Συνταγές που αφορούν στη χορήγηση φαρμάκων που εμπίπτουν στο νόμο περί ναρκωτικών και καταχωρίζονται ηλεκτρονικά, φυλάσσονται σε ηλεκτρονικό αρχείο από τον φαρμακοποιό επί τριετία.

β) Χειρόγραφες συνταγές που αφορούν στη χορήγηση φαρμάκων που εμπίπτουν στο νόμο περί ναρκωτικών, φυλάσσονται από τον φαρμακοποιό επί τριετία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας είτε σε φυσικό αρχείο.

γ) To βιβλίο αντιγραφής συνταγών (Συνταγολόγιο) στο οποίο αναγράφονταν οι δίγραμμες συνταγές ναρκωτικών, τηρείται ηλεκτρονικά από τον φαρμακοποιό και καταχωρίζονται φάρμακα που εμπίπτουν στο νόμο περί ναρκωτικών.

Οι παραπάνω συνταγές που καταχωρίζονται ηλεκτρονικά, αποθηκεύονται απευθείας στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Ναρκωτικών με την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής από τον φαρμακοποιό.

Στις περιπτώσεις χειρόγραφων συνταγών που αφορούν στη χορήγηση φαρμάκων που εμπίπτουν στο νόμο περί ναρκωτικών, ο φαρμακοποιός υποχρεούται να καταχωρήσει αυθημερόν στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Ναρκωτικών τα στοιχεία της σχετικής συνταγής (ημερομηνία, όνομα ιατρού, ονομασία ιδιοσκευάσματος ή σκευάσματος, είδος συσκευασίας, περιεκτικότητα, όνομα ασθενούς), έχοντας είτε αποθηκεύσει τη συνταγή αυτή με τη μορφή αρχείου εικόνας στο ηλεκτρονικό αρχείο, είτε διατηρήσει την εν λόγω συνταγή σε φυσικό αρχείο.

Η διάταξη προβλέπει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση τίθεται σε ισχύ την 1.7.2021.

in.gr