Περιφέρεια Πελ/σου -Έργα προυπολογισμού 1,6 εκατομμ.ευρώ υπεγράφησαν για την Αρκαδία

Το πρώτο έργο αφορά στην αποκατάσταση ζημιών από κατολίσθηση στο Μακρύσι του Δήμου Μεγαλόπολης και το άλλο αφορά νέα ασφαλτόστρωση στον δρόμο Τρίπολη Λαγκάδια και νέα διαγράμμιση του δρόμου.