Η Κέρκυρα στο πρόγραμμα των 100 Ευφυών Πόλεων

Το μεγάλο άλμα προς ένα δήμο με ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα επιχειρεί ο Δήμος Κέρκυρας και διαποντίων νήσων και φαίνεται πως μπορεί να τα καταφέρει. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης της στον Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μηχανισμό New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI), έτυχαν ευρείας αποδοχής και κατατάχθηκαν πρώτες ανάμεσα σε 117 προτάσεις από όλη την Ευρώπη.

Χρήστος Ράπτης

Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων  που κατέθεσε για την εκπόνηση μελέτης που αφορά στην καθαρή ενεργειακή μετάβαση των Διαποντίων νήσων. Την πρόταση υπέβαλε ο Δήμος με την υποστήριξη του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) στον Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μηχανισμό New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI).

Κατατέθηκαν συνολικά, από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες με νησιά, 117 προτάσεις από τις οποίες 28 εγκρίθηκαν προς άμεση χρηματοδότηση. Η πρότασή έλαβε βαθμό 18,5 στα 20 κατατάσσοντας την πρώτη στην Ευρώπη.

Η προτεινόμενη μελέτη προβλέπει την πλήρη απανθρακοποίησητων αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών της Ερεικούσσας και των Οθωνών, καθώς και την ανάπτυξη «έξυπνης μαρίνας»στην νήσο του Μαθρακίου.

Για την υλοποίηση των έργων προβλέπεται η μελέτη της δυνατότητας δημιουργίας μιας ενεργειακής κοινότητας με τη συμμετοχή του δήμου κεντρικής Κέρκυρας και διαποντίων νήσωνκαι πιθανώς της ΔΕΗ, καθώς και με τη δυνατότητα συμμετοχής φυσικών και νομικών προσώπων από τα νησιά.

Ας δούμε πιο συγκεκριμένα ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν:

Απανθρακοποίηση των Διαποντίων Νήσων

Τα Διαπόντια νησιά Ερεικούσσα & Οθωνοί είναι μη διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελούν αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα με πολύ υψηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αυξημένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Το προτεινόμενο έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας (ΥΒΣ) σε κάθε νησί αποτελούμενο από συνδυασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά και αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας, σε θέσεις που θα επιλέξουν από κοινού ο Δήμος με τους κατοίκους.

Έξυπνη μαρίνα στο Μανθράκι

Στόχος του έργου είναι η μετατροπή του τοπικού λιμανιού σε μια σύγχρονη, «έξυπνη μαρίνα», η οποία θα διαθέτει :

·       Σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και σκαφών

·       Νέες θέσεις για τουριστικά σκάφη, πλήρως εξοπλισμένες

·       Νέο ενεργειακά αποδοτικό σύστημα φωτισμού

·       Πράσινο σημείο συλλογής αποβλήτων

·       Μικρές επιτόπιες μονάδες αφαλάτωσης

·       Ανάπτυξη μικροδικτύου για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ανάγκη για υιοθέτηση πολιτικών και υλοποίηση έργων προς τη βιώσιμη ανάπτυξη γίνεται ολοένα και πιο έντονη τόσο σε Ευρωπαϊκό, σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εντείνει τις προσπάθειές του για συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του δήμου όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια και σε καινοτόμα έργα όπως τα προαναφερθέντα, εντάσσοντας πλέον τα νησιά στο χάρτη των «πράσινων» προορισμών.

Επίσης, το συγκεκριμένο έργο συμπεριλαμβάνεται ως δράση και στις δεσμεύσεις του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στα πλαίσια συμμετοχής του στο πρόγραμμα «100 Ευφυείς Πόλεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (100 Intelligent Cities Challenge – ICC), όπου μεταξύ άλλων, ο Δήμος έχει δηλώσει ως θεματικό άξονα και την «Έξυπνη και Πράσινη Ενέργεια».Σύμπτυξη κειμένου

in.gr