Σημαντικές αποκλίσεις στο εισόδημα των αγροτών

Ποιοι και σε ποιες καλλιέργειες έχουν καλύτερα εισοδήματα

Μεταξύ 2007 και 2018, το μέσο εισόδημα της γεωργίας στην ΕΕ αυξήθηκε, φθάνοντας τα 35.300 ευρώ ανά εκμετάλλευση και 22.500 ευρώ ανά ετήσια μονάδα εργασίας το 2018.

Ωστόσο, σημαντικές διαφορές μπορούν να παρατηρηθούν σε ολόκληρη την ΕΕ και με βάση τους τύπους γεωργίας, το φύλο, την ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης των κατόχων εκμεταλλεύσεων και των διαχειριστών.

Αυτά είναι από τα βασικά ευρήματα της έκθεσης «Επισκόπηση οικονομικών προϊόντων της ΕΕ» που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έκθεση «Επισκόπηση οικονομικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ» παρέχει μια επισκόπηση των βασικών οικονομικών εξελίξεων στις ευρωπαϊκές γεωργικές εκμεταλλεύσεις έως το 2018, με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για το δίκτυο δεδομένων λογιστικής εκμετάλλευσης (FADN). Η περίοδος ανάλυσης καλύπτει δεδομένα από το 2007 έως το 2018.

Υπήρξε αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής, τόσο για τις καλλιέργειες όσο και για την κτηνοτροφική παραγωγή αντίστοιχα κατά 34% και 36%, η οποία και οδήγησε σε αύξηση του γεωργικού εισοδήματος κατά την περίοδο ανάλυσης. Όσον αφορά το εισόδημα ανά ετήσια μονάδα εργασίας, το υψηλότερο μέσο εισόδημα καταγράφηκε το 2018 στα 22.500 ευρώ, ελαφρά αύξηση 0,3% σε σύγκριση με το 2017 και 41% υψηλότερο από ό,τι το 2007.

Όσον αφορά τις εισοδηματικές διαφορές σε ολόκληρη την ΕΕ, το υψηλότερο εισόδημα ανά ετήσια μονάδα εργασίας (AWU) ήταν στα βορειοδυτικά της ΕΕ, ενώ το χαμηλότερο στο ανατολικό τμήμα.

Οι εκμεταλλεύσεις που ειδικεύονται στα σιτηρά, το κρασί, την κηπουρική και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είχαν εισόδημα ανά AWU πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ το 2018. Αντίθετα, παρέμεινε κάτω από το μέσο όρο για μόνιμες καλλιέργειες (εξαιρουμένων των οινοπαραγωγών), για τις εκμεταλλεύσεις που ειδικεύονται στη βοσκή ζώων (εκτός γαλακτοκομικών προϊόντων), καθώς και για τα μικτά αγροκτήματα.

Η ανάλυση διαπίστωσε επίσης ότι κατά μέσο όρο, οι εκμεταλλεύσεις που διευθύνονται από γυναίκες είχαν χαμηλότερο εισόδημα ανά AWU (38% χαμηλότερα από εκείνες που διαχειρίζονται οι άνδρες).

Αυτό εξαρτάται επίσης από τον τύπο της γεωργίας και το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Για παράδειγμα, οι γυναίκες τρέχουν κατά μέσο όρο μικρότερα αγροκτήματα, τόσο από άποψη μεγέθους όσο και απόδοσης. Η διαφορά εισοδήματος ανά φύλο αφορά όλους τους τύπους γεωργίας, με το μεγαλύτερο χάσμα να παρατηρείται στα γαλακτοκομικά και στα λιβάδια.

Όσον αφορά την ηλικία σε επίπεδο ΕΕ, οι εκμεταλλεύσεις που διευθύνονται από διαχειριστές ηλικίας 40 ετών και άνω έχουν το χαμηλότερο εισόδημα κατά μέσο όρο, ακολουθούμενες από διαχειριστές άνω των 60 ετών.

Ωστόσο, για τη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της ΕΕ, οι εκμεταλλεύσεις που διευθύνονται από διαχειριστές άνω των 60 ετών έχουν το χαμηλότερο εισόδημα.

Αυτή η διαφορά σε εθνικό επίπεδο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η πλειονότητα των νέων γεωργών της ΕΕ βρίσκεται σε χώρες με χαμηλότερο από το μέσο όρο εισόδημα. Για παράδειγμα, το 47% των νέων αγροτών που εκπροσωπούνται στο FADN βρίσκονται στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

Τέλος, οι εκμεταλλεύσεις που διευθύνονται από παραγωγούς με βασική ή πλήρη γεωργική κατάρτιση έχουν υψηλότερο εισόδημα ανά AWU (+ 59%) από εκείνες με διαχειριστές που έχουν μόνο πρακτική εμπειρία.

Αυτό ισχύει για όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ, τους τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τα μεγέθη αγροκτημάτων σε επίπεδο ΕΕ

Περαιτέρω λεπτομερή στοιχεία και ανάλυση μπορείτε να βρείτε στην έκθεση «Επισκόπηση οικονομικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ» , η οποία καλύπτει το εισόδημα της εκμετάλλευσης, τη γεωργική παραγωγή, το κόστος, τον ρόλο της στήριξης του εισοδήματος της ΚΓΠ και τα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ.

in.gr