Παραλία «Καλάμια»

Ομάδας επιτήρησης για την τήρηση του κώδικα συμπεριφοράς

στην ακτή » από μαθητές

Στα πλαίσια των απαιτήσεων του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία » ο Δήμος και
οι υπεύθυνοι της ακτής υποχρεούνται να παρουσιάσουν τουλάχιστον πέντε
διαφορετικές δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης.
Στις 31/7/2021 και ώρα 18: 30 μ.μ σας περιμένουμε στην εκδήλωση που θα
λάβει χώρα στην Παραλία « Καλάμια » με θέμα :”Οργάνωση «ομάδας επιτήρησης
» για την τήρηση του κώδικα συμπεριφοράς στην ακτή » από μαθητές
Στόχος της δραστηριότητας είναι η ευαισθητοποίηση μαθητών Τετάρτης,
Πέμπτης και ‘Έκτης Δημοτικού για την τήρηση του «κώδικα συμπεριφοράς» από
τους λουόμενους στην ακτή και ειδικότερα στην καθαριότητα και την φροντίδα

της ακτής.
Οι υπεύθυνοι της ακτής

Ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος
& Δήμητρα Δανιήλ- Σκόνδρα