Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας – ” Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός”

 Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός”

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τις παρακάτω πολιτιστικές εκδηλώσεις
στους αρχαιολογικούς χώρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας ως εξής:

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η
Ελλάδα ένας Πολιτισμός», καλεί για δεύτερη χρονιά το κοινό σε μία γιορτή της
Τέχνης, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας συνδέοντας την αρχαία ελληνική παράδοση
με το σύγχρονο πολιτισμό.
 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης
Λυρικό θέατρο: «Η Βαλκυρία ή περί Ευρώπης»
3 & 4 Αυγούστου, ημέρες Τρίτη και Τετάρτη και ώρα 21:30
(μέγιστος αριθμός: 180)
 Αρχαίο Θέατρο Ορχομενός
Θεατρική παράσταση: «Ιδομενέας, ο βασιλιάς της Κρήτης»
19 & 20 Αυγούστου, ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή και ώρα 21:00
(μέγιστος αριθμός: 100)

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν με μόνη υποχρέωση την προκράτηση
θέσης στην ιστοσελίδα: https://digitalculture.gov.gr/
Σημειώνεται ότι οι θεατές θα πρέπει να τηρούν τισ οδηγίες και συστάσεις της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείασ α) Έγκαιρη
προσέλευση 1 – 1,5 ώρα πριν από την έναρξη τησ εκδήλωςησ ςτουσ
αρχαιολογικοφσ χώρουσ και τα μουσεία, β) χρήςη μη ιατρικήσ μάςκασ
υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια τησ εκδήλωςησ και γ) τήρηςη απόςταςησ
του 1,5 μέτρου για την ασφαλή προσέλευση και παραμονή στο χώρο τησ
εκδήλωςησ. Μετά την έναρξη, η είσοδος δεν θα επιτρέπεται.