Σικελία: Η χειρότερη ξηρασία της δεκαετίας πλήττει τη λίμνη Ποζίλο [Photo]

Η χωρητικότητα της λίμνης Pozzillo στις αρχές Ιουλίου 2021 ανήλθε σε 23 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, περίπου το 15% της μέγιστης χωρητικότητάς της και ταυτόχρονα 25% κάτω από τον διαθέσιμο όγκο νερού του 2020.

Ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα συστήματα στη Σικελία, η λίμνη Ποζίλο, πλήττεται από πρωτοφανή ξηρασία.

H παρακάτω εικόνα, η οποία ελήφθη από έναν από τους δορυφόρους Copernicus Sentinel-2 στις 16 Ιουλίου 2021, και φαίνεται καθαρά πως, όπως και όλα τα άλλα υδάτινα σώματα του νησιού, η λίμνη Ποζίλο αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία της τελευταίας δεκαετίας.

Σύμφωνα με το Osservatorio ANBI, τον Ιούλιο του 2021 μόνο 443 εκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι διαθέσιμα στους ταμιευτήρες της Σικελίας, που αντιστοιχούν σε 78 εκατομμύρια κυβικά μέτρα λιγότερο νερό σε σχέση με το 2020.

Η χωρητικότητα της λίμνης Pozzillo στις αρχές Ιουλίου 2021 ανήλθε σε 23 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, περίπου το 15% της μέγιστης χωρητικότητάς της και ταυτόχρονα 25% κάτω από τον διαθέσιμο όγκο νερού του 2020.

Πηγή: meteo.gr/ Ευρωπαϊκή Ένωση, αποστολή Copernicus Sentinel-2

ot.gr