Κλιματική αλλαγή – Πώς την αντιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις και πώς επενδύουν

Στην Ελλάδα, το μερίδιο των επιχειρήσεων που αντιλαμβάνονται τους φυσικούς κινδύνους και τους κινδύνους μετάβασης είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Την ώρα που η Ευρώπη επιδιώκει να διαδραματίσει έναν ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, περίπου το 45% των επιχειρήσεων της ΕΕ αναφέρουν ότι προχωρούν σε επενδύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε σύγκριση με το 32% των επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μεγαλύτερο μερίδιο (50%) των επιχειρήσεων που επενδύουν σε μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής εντοπίζεται στη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη. Το μερίδιο της Νότιας Ευρώπης είναι 38% και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 32%.

Σε επίπεδο κρατών, οι διαφορές είναι ακόμη πιο έντονες: οι φινλανδικές (62%) και οι ολλανδικές (58%) επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επενδύσεων για το κλίμα, ενώ μόλις το 23% των κυπριακών, το 19% των ιρλανδικών και το 18% των ελληνικών επιχειρήσεων κάνουν επενδύσεις αυτού του είδους.

Αυτά είναι μερικά από τα βασικά ευρήματα της νέας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τίτλο «Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και η κλιματική αλλαγή 2020/2021: Στοιχεία από την Έρευνα Επενδύσεων της ΕΤΕπ», η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Στην Ελλάδα, το μερίδιο των επιχειρήσεων που αντιλαμβάνονται τους φυσικούς κινδύνους (physical risks) και τους κινδύνους μετάβασης (transition risks) είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το μερίδιο των ελληνικών επιχειρήσεων που επενδύουν ή σχεδιάζουν να επενδύσουν στην αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων είναι επίσης χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.
Επιπλέον, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μικρότερη επίγνωση των κλιματικών κινδύνων και αναφέρουν λιγότερα εμπόδια στις επενδύσεις για το κλίμα από τον μέσο όρο της ΕΕ, με την αβεβαιότητα σχετικά με τη φορολογία και το ρυθμιστικό πλαίσιο να αναφέρεται συχνότερα. Κλιματικούς στόχους έχει θέσει το 19% των ελληνικών επιχειρήσεων, έναντι 41% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ.

«Οι επιχειρήσεις οφείλουν να κάνουν σχέδια σήμερα προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλιώς θα κινδυνεύσουν να χάσουν έδαφος από ανταγωνιστές με πιο μακρόπνοη σκέψη. Ως τράπεζα της ΕΕ για το κλίμα, χρηματοδοτούμε κλιματικά έργα σε όλο τον κόσμο. Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η στροφή προς την πράσινη ανάπτυξη αποδίδει – τόσο ως προς το περιβάλλον όσο και ως προς την οικονομία», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Ricardo Mourinho Félix.

ot.gr