Ανακοίνωση ΕΛΓΑ σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες Πυρκαγιές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες Πυρκαγιές, ανακοινώνεται ότι:

Α). Για ζημιές στο Ζωικό Κεφάλαιο (αιγοπρόβατα, βοοειδή, μελισσοσμήνη) οι παραγωγοί πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης άμεσα και να δηλώνουν την ζημιά που υπέστησαν στα τηλ. 2710230640, 2710230740, 2710230644.

Β). Για ζημιές σε Πάγιο Κεφάλαιο (στάβλοι – αποθήκες), αποθηκευμένα προϊόντα  και ζωοτροφές, εξοπλισμό (αμελκτήρια, μελιτοεξαγωγείς, πλαισιοκυψέλες κ.α..) θα υποβληθούν αρχικές δηλώσεις ζημιάς αμέσως μετά την κατάσβεση των πυρκαγιών στους τοπικούς Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α..

Γ). Για ζημιές σε Φυτικό Κεφάλαιο δεν θα υποβληθούν αρχικές δηλώσεις ζημιάς.