Δήμος Μεγαλόπολης: Κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης<br>Πολιτικής Προστασίας των Κοινοτήτων Ίσαρη, Νεοχωρίου Λυκοσούρας<br>και Χράνων της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης

Ύστερα από το αίτημα του Δημάρχου Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιου
Χριστογιαννόπουλου την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021, προς τον Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την διάρκεια
ενός εξαμήνου, οι περιοχές του Δήμου μας που επλήγησαν από τις
πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
Συγκεκριμένα, με τις σχετικές αποφάσεις του γενικού γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης μέχρι και τις 3 Φεβρουαρίου 2022 οι κοινότητες Ισαρη, Χράνων,
Νεοχωρίου – Λυκόσουρας της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης,
στην Π.Ε. Αρκαδίας
 Εκ του Δήμου