Επιδοτήσεις – Έως 20.000 ευρώ η πρώτη δόση για τα καμένα σπίτια

Τα χρήματα αυτά θα είναι προκαταβολή του συνολικού ποσού αποκατάστασης των ζημιών που θα εγκριθεί στο μέλλον και θα καλύπτεται ως και το 80% από το Δημόσιο.

Ντίνος Σιωμόπουλος

Με μία αίτηση, που θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά από τα μέσα της εβδομάδας πολίτες και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, ξεκινά η διαδικασία απόδοσης της κρατικής αρωγής που θα φτάνει ως τις 20.000 ευρώ για όσους καταστράφηκε το σπίτι τους. Τα χρήματα αυτά θα είναι προκαταβολή του συνολικού ποσού αποκατάστασης των ζημιών που θα εγκριθεί στο μέλλον και θα καλύπτεται ως και το 80% από το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, από την Τετάρτη 18 Αυγούστου θα μπορούν όλοι οι πληγέντες να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες τα πρώτα ποσά της στεγαστικής συνδρομής-κρατικής ενίσχυσης.

Μεταξύ αυτών των στοιχείων θα είναι η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης για κάθε ακίνητο με την έκταση της ζημιάς που έχει υποστεί.

Παράλληλα, θα γίνεται η καταγραφή των ζημιών από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα προσδιοριστεί το τελικό ποσό της ζημιάς.

Το επιπλέον ποσό για στεγαστική συνδρομή θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του φακέλου, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος ή προσδιοριστεί μικρότερο ύψος ζημιάς σε σχέση με την προκαταβολή, η διαφορά θα λογιστεί από τη φορολογική αρχή ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Τα μέτρα αποζημίωσης και στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις πυρκαγιές αλλά και η χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αποκατάστασης δασών, οικισμών και σχετικών υποδομών αναμένεται να ξεπεράσουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Έως 20.000 ευρώ στεγαστική συνδρομή

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, η στεγαστική συνδρομή συνίσταται σε 80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% άτοκο δάνειο, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον, καταβάλλεται στα πληττόμενα νοικοκυριά αποζημίωση για την οικοσκευή που καταστράφηκε με 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες διαβίωσης και έως 6.000 ευρώ για τις δαπάνες αντικατάστασης οικοσκευής.

Αμεσα – ως πρώτη αρωγή – για κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς θα δοθούν 20.000 ευρώ, εκ των οποίων 14.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή και 6.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.

Για κατοικίες που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που τις καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες 12.000 ευρώ, εκ των οποίων 8.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή και 4.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.

Για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες 5.000 ευρώ, εκ των οποίων 3.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή και 2.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.

Για λοιπά κτίσματα και επιχειρηματικά ακίνητα που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς παρέχεται προκαταβολή 14.000 ευρώ για τη στεγαστική συνδρομή, ενώ για κτίρια που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που τα καθιστούν προσωρινά μη λειτουργικά καταβάλλεται προκαταβολή 8.000 ευρώ.

Για κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι λειτουργικά, η προκαταβολή της στεγαστικής συνδρομής ανέρχεται σε 3.000 ευρώ.

Συν 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις που διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, θα λάβουν κρατική ενίσχυση για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα 8.000 ευρώ αν οι εγκαταστάσεις τους έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, 4.000 ευρώ για εγκαταστάσεις που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και 2.000 ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα ή οχήματα, αλλά είναι λειτουργικές.

Συνεπώς, ενδεικτικά, για επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς οι κτιριακές τους εγκαταστάσεις, αυτές θα λάβουν προκαταβολή 22.000 ευρώ, 14.000 ευρώ έναντι στεγαστικής συνδρομής και 8.000 ευρώ έναντι επιχορήγησης.

Επίσης προβλέπεται η άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής από 1.000 έως 4.000 ευρώ για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν υποστεί ζημιές οι εγκαταστάσεις τους ή δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις και έχουν υποστεί ζημιά σε πολυετείς καλλιέργειες.

Ακόμη, οι πληττόμενες από τις πυρκαγιές επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί ζημιές που τις καθιστούν μη λειτουργικές, απαλλάσσονται από την αποπληρωμή του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Η απαλλαγή γίνεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, κατόπιν εξέτασης της ζημιάς από τις επιτροπές των Περιφερειών.

300-500 ευρώ επιδότηση ενοικίου

Τα ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, αγροκτήματα) που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του 2021, του 2022 και του 2023, δηλαδή απαλλάσσονται για μία τριετία.

Την ίδια στιγμή σε συνέχεια της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, δίδεται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως, για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Ποιοι απαλλάσσονται από φόρους και ΕΝΦΙΑ

Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν αναστέλλεται η πληρωμή όλων των εκκρεμών – βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων – φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για 6 μήνες.

Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας και Ιστιαίας-Αιδηψού αποφασίστηκε επιπλέον η αναστολή όλων των υποχρεώσεων ανεξαρτήτως εάν έχουν υποστεί μεμονωμένα ζημιές από την πυρκαγιά.

Για το 2021, το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτούς τους δύο πληττόμενους δήμους απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ.

Από τις τράπεζες δρομολογείται η αναστολή πληρωμής κάθε μορφής ενήμερων υποχρεώσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν. Επίσης, αναστέλλεται η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων και άλλων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

718 ευρώ έκτακτο επίδομα σε ανέργους

Για όλες τις επιχειρήσεις που υπέστησαν υλικές ζημιές από τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα:

  • Καταβάλλεται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση 718,65 ευρώ για τους εργαζομένους που διέκοψαν την εργασία τους με εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και σχετική αίτησή τους, ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας.
  • Χορηγείται το ελάχιστο τακτικό επίδομα ανεργίας 5 μηνών (1.996,25 ευρώ + 10% για κάθε εξαρτώμενο μέλος) για όσους εργαζομένους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το επίδομα τακτικής ανεργίας.

Επιπροσθέτως, για τους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης Αγίας Αννας Ευβοίας παρέχεται η δυνατότητα για Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού Εργαζομένων, σε όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες ανεξαρτήτως κλάδου και ανεξαρτήτως αν υπέστησαν υλικές ζημιές ή όχι, με αναστολή στις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους για διάστημα έως και 3 μηνών.

in.gr