Εξοπλισμός προστασίας υγειονομικών αξίας 32,5 εκατ. ευρώ

Προμήθειες σε μάσκες, γάντια, ποδιές και λοιπό εξοπλισμό προστασίας για γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό που απασχολείται στο σύστημα υγείας της χώρας εγκρίνει το υπουργείο Υγείας – Η κατανομή στις 7 υγειονομικές περιφέρειες

Άννα Παπαδομαρκάκη

Προμήθειες μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους στο σύστημα υγείας της χώρας, αξίας 32,5 εκατ. ευρώ περίπου ενέκρινε το υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα οι προμήθειες που εγκρίθηκαν αφορούν μάσκες, ποδιές και λοιπό εξοπλισμό για χρήση στους θαλάμους νοσηλείας και στις μονάδες εντατικής θεραπείας που περιθάλπουν ασθενείς με covid-19. Οι προμήθειες είναι συνολικού ύψους 32.579.613,58 ευρώ από τα 50 εκατ. ευρώ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του υπουργείου Υγείας, για τη χρηματοδότηση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της νόσου του κοροναϊού.

Τα ποσά κατανέμονται ανά υγειονομική περιφέρεια και συγκεκριμένα προβλέπονται:

– Ποσό 2.923.023,97 ευρώ συνολικά, με δύο αποφάσεις ύψους 1.786.154,77  ευρώ και 1.136.869,20 ευρώ στην 1η ΔΥΠΕ,

– Ποσό 11.054.540,05 ευρώ συνολικά, με τρεις αποφάσεις ύψους 1.345.588,96 ευρώ, 7.808.951,09 ευρώ και 1.900.000,00 ευρώ στη 2η ΔΥΠΕ

– Ποσό 4.429.306,21 ευρώ συνολικά, με δύο αποφάσεις ύψους 1.400.000,00 ευρώ και 3.029.306,21 ευρώ στην 3 η ΔΥΠΕ

– Ποσό 1.600.000,00 ευρώ στην 4η ΔΥΠΕ

– Ποσό 4.695.811,5 ευρώ συνολικά, με τρεις αποφάσεις ύψους 1.094.003,25 ευρώ, 3.012.219,45 ευρώ και 589.588,80 ευρώ στην 5η ΔΥΠΕ

– Ποσό 4.773.404,00 ευρώ στην 6η ΔΥΠΕ και

– Ποσό 3.103.527,85 ευρώ συνολικά, με δύο αποφάσεις ύψους 860.000,00 ευρώ και 2.243.527,85 ευρώ στην 7 η ΔΥΠΕ.

in.gr