Σε πρώτο πλάνο, φρούτα και λαχανικά

Η τεράστια ποικιλία ειδών φρούτων και λαχανικών προσφέρουν πολλές ευκαιρίες στους αγρότες ώστε να παράγουν θρεπτικές και υψηλής αξίας καλλιέργειες στο αγροτικό, περιαστικό και αστικό περιβάλλον τους

Στην προώθηση μιας βιώσιμης παραγωγής φρούτων και λαχανικών έχουν επικεντρωθεί ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και το Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους, δημοσιοποιώντας μια σημαντική έκδοση, στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Φρούτων και Λαχανικών 2021.

Βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες, φρούτα και λαχανικά είναι ζωτικής σημασίας για θρεπτικές δίαιτες. Την ίδια στιγμή, ενώ ο κλάδος των οπωροκηπευτικών συμβάλλει στην αύξηση της βιοποικιλότητας και στη βελτίωση του βιοπορισμού αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις στην παραγωγή, τις μεταφορές και το εμπόριο. Αυτό οδηγεί σε αυξημένες τιμές, καθιστώντας τα φρούτα και τα λαχανικά απρόσιτα για πολλούς, ειδικά σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι εξαιρετικά ευπαθή προϊόντα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια και σπατάλη και δεδομένου ότι πολλά καταναλώνονται ωμά ή άψητα, μπορεί επίσης να προκαλέσουν τροφιμογενείς ασθένειες.

Επιπλέον, η ακατάλληλη διαχείριση παρασίτων και ασθενειών των καλλιεργειών μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και το εμπόριο λόγω μόλυνσης από φυτοφάρμακα ή εισαγωγής παρασίτων.

Η νέα έκδοση, «Φρούτα και λαχανικά: ευκαιρίες και προκλήσεις για βιώσιμη γεωργία μικρής κλίμακας», προσφέρει καθοδήγηση στους αγρότες μικρής κλίμακας κατά την έναρξη ή την επέκταση της παραγωγής φρούτων και λαχανικών.

Διαθέσιμο σε έντυπη και διαδικτυακή μορφή, το βιβλίο απεικονίζει πρακτικές επιλογές για τη διασφάλιση βιώσιμης παραγωγής, σταθερών αλυσίδων αξίας και δυναμικών αγορών. Επίσης παρέχει συστάσεις για το πώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη στήριξη του μετασχηματισμού του συστήματος τροφίμων για έναν ακμάζοντα τομέα φρούτων και λαχανικών.

Το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα μιας τριετούς προσπάθειας που συντονίστηκε από τον FAO και το CIRAD με τη συμβολή περισσότερων από 200 κορυφαίων εμπειρογνωμόνων.

Η τεράστια ποικιλία ειδών φρούτων και λαχανικών προσφέρουν πολλές ευκαιρίες στους αγρότες ώστε να παράγουν θρεπτικές και υψηλής αξίας καλλιέργειες στο αγροτικό, περιαστικό και αστικό περιβάλλον τους, χρησιμοποιώντας σχετικά μικρές εκτάσεις γης.

Η απελευθέρωση της αγοράς και η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου δημιούργησαν εξαγωγικές ευκαιρίες για τον κηπευτικό τομέα σε πολλές χώρες. Παράλληλα, η ταχεία αστικοποίηση και η αύξηση του εισοδήματος οδήγησαν σε αυξημένη κατανάλωση κηπευτικών προϊόντων, διευρύνοντας έτσι τις ευκαιρίες για τους παραγωγούς μικρής κλίμακας και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στα συστήματα τροφίμων κηπευτικών.

in.gr