Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στο K.Y. Δημητσάνας από τους γιατρούςτου Νοσοκομείου Metropolitan στις 01 & 02 Οκτωβρίου

Στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Νοσοκομείου
Metropolitan, την Παρασκευή 01 & το Σάββατο 02 Οκτωβρίου 2021, ώρες 11:00 π.μ.
έως 16:00 μ.μ., ιατρικό προσωπικό του Metropolitan θα πραγματοποιήσει δωρεάν
εξετάσεις σε πολίτες που θα προσέλθουν στο Κέντρο Υγείας Δημητσάνας.

Οι ειδικότητες στις οποίες θα έχουν πρόσβαση όσοι πολίτες συμμετάσχουν στη δράση
είναι: Καρδιολόγος – Ορθοπεδικός – Αγγειοχειρούργος – Χειρούργος –
Μαστολόγος. Αντίστοιχα, θα υπάρχει δυνατότητα για triplex καρδιάς και αγγείων,
ορθοπεδική, χειρουργική και μαστολογική εξέταση.

Για την υποβολή σε εξετάσεις απαιτείται να προσκομισθεί ένα από τα εξής:
• Είτε βεβαίωση νόσησης ισχύος 6 μηνών
• Είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού
• Είτε αρνητικό rapid test 24 ωρών

Η δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Γορτυνίας.