«Καθαρισμός και πλύσιμο κάδων απορριμμάτων» Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε πλύσιμο και απολύμανση των
κάδων αποκομιδής απορριμμάτων.
Το ειδικό όχημα – πλυντήριο κάδων ακολουθούσε το δρομολόγιο του
απορριμματοφόρου και αμέσως μετά το άδειασμα αναλάμβανε το πλύσιμο των
κάδων με στόχο τον καθαρισμό και την απολύμανση για την προφύλαξη της
δημόσιας υγείας.
Ζητούμε από τους συμπολίτες μας να τηρούν τους βασικούς κανόνες καθαριότητας.
Τα απορρίμματα που βγάζουν να απορρίπτονται στους κάδους πολύ καλά δεμένα και
να μην αφήνονται έξω από τους κάδους διότι αυτά διασκορπίζονται στους γύρω
χώρους με αποτέλεσμα την μόλυνση του περιβάλλοντος.
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας δήλωσε: «Η καθαριότητα απαιτεί τη συνεργασία
όλων μας. Η σωστή χρήση των κάδων από όλους είναι υποχρεωτική. Στόχος μας
παραμένει η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, η οποία είναι επιτακτική το τελευταίο
χρονικό διάστημα, καθώς και η διατήρηση του τόπου μας καθαρού».