Συνάντηση του Δημάρχου Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιου Χριστογιαννόπουλου με σωματεία των εργαζομένων της ΔΕΗ

Συνάντηση του Δημάρχου Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιου
Χριστογιαννόπουλου με σωματεία εργαζομένων της ΔΕΗ πραγματοποιήθηκε
τις προηγούμενες μέρες, με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
ΔΕΗ και τη μη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης δεσμεύτηκε να φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο
το θέμα και θα προτείνει την λήψη απόφασης για ψήφισμα που θα
υποστηρίζει τις θέσεις των σωματείων των εργαζομένων της ΔΕΗ.
Επίσης ο Δήμος θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την επιτυχία της
διαδήλωσης διαμαρτυρίας που θα γίνει στην Μεγαλόπολη την Παρασκευή.