Διακοπή ηλεκτροδότησης

Σας ενημερώνουμε ότι την ΠΕΜΠΤΗ 21/10/2021 λόγω συντήρησης του δικτύου
του ΔΕΔΔΗΕ, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στα παρακάτω Τ.Δ. :
 
Από ημ/νία
και ώρα

Έως ημ/νία
και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής

21/10/2021
09:00

21/10/2021
13:00 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ – ΒΑΛΤΟΣ –
ΚΕΡΑΣΟΒΑ – ΕΛΑΤΟΦΥΤΟ –
ΖΑΡΕΛΙΑ – ΑΡΜΠΟΥΝΑΣ

 
 
Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν
από την αναφερόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα
πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
 
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα
στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
 
                                                                               ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    
                                                                         ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26920 31298
2710 373500 (Επιλογή 4)