Βαμβάκι – Τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί μετά τη συγκομιδή

Καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά τη συγκομιδή από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Μαγνησίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Κατά τη φετινή περίοδο, παρατηρήθηκε μικρός έως μέτριος αριθμός συλλήψεων ακμαίων πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο των παγίδων παρακολούθησης. Αυτό, σε συνδυασμό με την έγκαιρη καταπολέμηση από τους παραγωγούς (χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα φιλικά προς τα ωφέλιμα έντομα και τις μέλισσες), οδήγησαν σε οικονομικά αμελητέες προσβολές στο χωράφι.

Oι συλλήψεις ακμαίων ρόδινου σκουληκιού που παρατηρήθηκαν στο δίκτυο παγίδων ήταν μέτριες. Οι προσβολές στο χωράφι περιορίστηκαν από τις έγκαιρες επεμβάσεις με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Η συγκομιδή του βαμβακιού έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 80%. Οι αποδόσεις της βαμβακοκαλλιέργειας κατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο ήταν αρκετά καλές στην Π.Ε. Μαγνησίας. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου ευνόησαν τη συγκομιδή με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής να έχει συγκομισθεί μέχρι αυτή τη χρονική στιγμή. Οι βροχές που έπεσαν μετά τα μέσα Οκτωβρίου προκάλεσαν ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος («καραμέλωμα βαμβακιού») καθώς και δυσκολίες στην ολοκλήρωση της συγκομιδής.

Συστάσεις – Kαλλιεργητικές πρακτικές

Κατά γενικό κανόνα οι προληπτικές ενέργειες των βαμβακοκαλλιεργητών για τον περιορισμό των διαχειμαζόντων εχθρών του βαμβακιού συνιστούν ορθότερη και οικονομικότερη πρακτική από τις επεμβάσεις καταπολέμησής τους. Τόσο για το πράσινο, όσο και για το ρόδινο σκουλήκι η πληθυσμιακή εξέλιξή τους κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, άρα και οι αναμενόμενες αρχικές προσβολές στις βαμβακοφυτείες, εξαρτώνται από το μέγεθος του διαχειμάζοντος πληθυσμού. Το πράσινο σκουλήκι διαχειμάζει στο στάδιο της νύμφης εντός του εδάφους και το ρόδινο ως «διαπαύσουσα προνύμφη» μέσα στα εναπομείναντα καρύδια και βαμβακοστελέχη, καθώς και στις ρωγμές του εδάφους.

Για το λόγο αυτό πρέπει οι βαμβακοκαλλιεργητές να προβούν στις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά τη συγκομιδή, με σκοπό την καταστροφή των νυμφών και τη δημιουργία δυσμενών συνθηκών για την τυχόν διαχείμασή τους:

Ειδικότερα:

Απαιτείται στελεχοκοπή και τεμαχισμός της καλαμιάς και στη συνέχεια άροση του εδάφους (όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι) σε βάθος 20 έως 25 εκατοστά, για ενσωμάτωση των θρυμματισμένων στελεχών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται:

1. Άμεση καταστροφή των νυμφών.

2. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες.

3. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες λόγω υδατικού κορεσμού του εδάφους, σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες αυτού.

4. Μεταφορά των νυμφών σε βάθος 20 έως 25 εκατοστά, με επακόλουθο την καταστροφή παλαιών στοών εξόδου και τη μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.

Επίσης συνιστάται, στα προσβεβλημένα από μύκητες χωράφια να γίνεται σπορά με ανθεκτικές ποικιλίες και όπου είναι δυνατόν, εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων όπως είναι η τριετής αμειψισπορά με καλλιέργειες που δεν προσβάλλονται από τους μύκητες (σιτηρά και καλαμπόκι), στελεχοκοπή και ενσωμάτωση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας, πυκνή φύτευση και σπορά την κατάλληλη εποχή, ώστε τα φυτά να αναπτυχθούν γρήγορα.

Επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί θα έχουν ιδιαίτερο όφελος από το θρυμματισμό της καλαμιάς και της κατεργασίας του εδάφους παρά την αύξηση του κόστους καλλιέργειας, καθότι με τον τρόπο αυτό αναμένεται να μειώσουν τον αναγκαίο αριθμό ψεκασμών που θα απαιτηθεί την επόμενη καλλιεργητική περίοδο για το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι, αλλά και θα επιτύχουν εμπλουτισμό του εδάφους με οργανική ουσία, με συνέπεια τη μείωση του κόστους για αζωτούχο λίπανση.

in.gr