Νοέμβριος 2021: Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Πνεύμονα

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και ο Δήμος Γορτυνίας θέτουν υπό την
αιγίδα τους την πρωτοβουλία του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «FairLife LCC –
Φροντίδα και Πρόληψη για τον Καρκίνου του Πνεύμονα», ο οποίος αναλαμβάνει
να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του
πνεύμονα μέσα από συγκεκριμένες εξετάσεις και έγκαιρη διάγνωση.
Με το σύνθημα «Η Ζωή να κόβει την ανάσα» η ΜΚΟ «FairLife LCC» θα υλοποιήσει
στο διάστημα του μήνα Νοεμβρίου, ο οποίος έχει ανακηρυχθεί ως Mήνας
Eυαισθητοποίησης και Eνημέρωσης για τη συγκεκριμένη ασθένεια, θεματικές
εκδηλώσεις και δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, η «FairLife LCC»
ενώνει τη φωνή της με τον Ευρωπαϊκό φορέα για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (LuCE)
και προωθεί στην Ελλάδα την καμπάνια “GetChecked”, το Πρόγραμμα
Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, οι πολίτες μπορούν να
ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού: https://fairlifelcc.com/noemvrios/.