Εγκατάσταση κρουνού ύδρευσης στην Κοινότητα Δολιανών

Οδηγίες χρήσης κρουνού

  1. Πατήστε το άσπρο κουμπί.
  2. Τοποθετήστε την κάρτα στη συγκεκριμένη θέση υποδοχής.
  3. Πατήστε το άσπρο κουμπί για να ανοίξει η βαλβίδα απομόνωσης.
  4. Αναμονή μέχρι την πλήρωση του βυτίου.
  5. Με την πλήρωση του βυτίου πατήστε ξανά το άσπρο κουμπί για να
    κλείσει η βαλβίδα απομόνωσης.
  6. Τέλος, αφαιρέστε την κάρτα από τη θέση υποδοχής.

Χρέωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
Μοναδιαίο κόστος αγοράς κάρτας 2,5 €
Κόστος 5m 3 ύδατος 0,82 €/ m 3 4,1 €
Κόστος 10m 3 ύδατος 0,77 €/ m 3 7,7 €
Κόστος 20m 3 ύδατος 0,72 €/ m 3 14,4 €
Κόστος 40m 3 ύδατος 0,67 €/ m 3 26,8 €
Κόστος 50m 3 ύδατος 0,67 €/ m 3 33,50 €
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. (24 % στην κάρτα & 13% στην αξία ύδατος).