Έμφυλη ισότητα στη πράξη

Στο Δήμο Κοζάνης είναι απόλυτοι σε θέματα ισότητας. Ψήφισαν ένα δεσμευτικό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων, στη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Αφού χρειάζονται ακόμη ψηφίσματα για τα αυτονόητα, τότε έχουμε δρόμο μπροστά μας

Χρήστος Ράπτης

Tις αρχές της Ισότητας των Φύλων εντάσσει ο Δήμος Κοζάνης στη λειτουργία των υπηρεσιών του και στην επαφή με τους δημότες και τις δημότισσες, με την ψήφιση του «Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων 2022-2024».

Με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 313/2021, στις 8 Νοεμβρίου, ο Δήμος Κοζάνης  επικύρωσε δημόσια τη δέσμευση υπέρ της αρχής της Ισότητας των Φύλων και την ένταξη της διάστασης του φύλου στο σύνολο των πολιτικών του.

O Δήμος Κοζάνης πρωτοπορεί, εντάσσοντας στην πολιτική του ένα Σχέδιο Δράσης για την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών, που αποτελεί ένα από τα πρώτα σε ολόκληρη τη χώρα.

«Το στοίχημα της ισότητας των φύλων είναι ένα δύσκολο στοίχημα, το οποίο πρέπει όμως να  κερδηθεί. Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί ένα επιπλέον βήμα στην πολιτική μας χάραξη προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων σε όλος το εύρος των υπηρεσιών και των δομών του δήμου μας. Στόχευσή μας η δημιουργία μιας κουλτούρας αποδοχής και σεβασμού προς όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου.», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας.

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Νούλα Τουμπουλίδου υπογράμμισε ότι « Ένας δήμος ο οποίος θέλει να πρωτοπορεί και να πρωταγωνιστεί, πάντα όμως με σεβασμό, δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια. Απαιτούνται λοιπόν συγκεκριμένες πολιτικές στο πεδίο της εξάλειψης των έμφυλων διακρίσεων. Δέσμευση όλων η διαρκής προσπάθεια στην υλοποίησή του, που μπορεί να μας οδηγήσει σε μία κοινωνία μηδενικής ανοχής στη βία και υπεράσπισης της γυναικείας αξιοπρέπειας».

Αναλυτικά, το σχέδιο δράσης του Δήμου Κοζάνης για την  έμφυλη ισότητα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Ψήφιση της Δημόσιας Δέσμευσης για μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση και την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων σε όλος το εύρος των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου Κοζάνης.
 • Τοποθέτηση της Δημόσιας Δέσμευσης σε σταθερό σημείο στο δικτυακό τόπο του Δήμου Κοζάνης, διακίνησή της στα social media που διαθέτει και με τη μορφή Δελτίου Τύπου και κοινοποίηση σε όλα τα Μ.Μ.Ε.
 • Επικαιροποίηση των υπαρχόντων Κανονισμών Λειτουργίας (οργανισμών, υπηρεσιών και οργάνων του Δήμου Κοζάνης) και προσθήκη σε όλους τους καινούργιους της διάστασης του φύλου και της μηδενικής ανοχής στο σεξιστικό λόγο και στη σεξιστική παρενόχληση.
 • Χρήση μη σεξιστικής γλώσσας  στα έγγραφα
 • Ενεργοποίηση Γραφείου Πολιτικών Ισότητας
 •  Ευαισθητοποίηση με δράσεις, καμπάνιες ενημέρωσης,  έκδοση ενημερωτικού υλικού, βίντεο και εκδηλώσεις.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού Βιβλίου «Γυναίκες της Πόλης».
 • Λήψη «συνεντεύξεων-μαρτυριών» γυναικών σε θέσεις ευθύνης, γυναίκες με διακρίσεις σε διάφορους τομείς, γυναίκες που αγωνίζονται απέναντι σε προκλήσεις της καθημερινότητας.
 • Δημιουργία Μητρώου Αιρετών Γυναικών στο Δήμο Κοζάνης και καταγραφή αυτών για το διάστημα 1835-2021.
 • Επιμόρφωση εργαζομένων και αιρετών
 • Εργαστήρια καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων
 • Υποστήριξη εργαζομένων γυναικών
 • Εργαστήρια αυτοάμυνας

Σημειώνεται, ότι ο Δήμος Κοζάνης, ενέκρινε την υπογραφή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες ήδη από το 2008, με την απόφαση να επικαιροποιείται το 2011 με την Α.Δ.Σ. 529.

Στο Δήμο λειτουργεί Ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους στο πλαίσιο του πανελλήνιου δίκτυο υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Το πλήρες «Σχέδιο Δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων στο Δήμο Κοζάνης 2022-2024»  https://bit.ly/3r09WOn 

in.gr