Κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. για rapid tests σε πέντε σημεία στη Γορτυνία την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου

Ο Δήμος Γορτυνίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 ο Εθνικός
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα πραγματοποιήσει δωρεάν ελέγχους ταχείας
ανίχνευσης της covid-19 για τους κατοίκους. Το πρόγραμμα των ελέγχων, έχει ως
εξής:
 Τοπική Κοινότητα Βελημαχίου, από τις 10:00 π.μ.
 Τοπική Κοινότητα Βιδιακίου, από τις 11:00 π.μ.
 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου, από τις 12.00 μ.μ.
 Τοπική Κοινότητα Βουτσίου, από τις 12.45 μ.μ.
 Τοπική Κοινότητα Κοντοβάζαινας, από τις 13.30 μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τον Α.Μ.Κ.Α. ή να
προσκομίσουν Δελτίο Ταυτότητας.