Η Γερμανία «διψά» για μετανάστες – Τεράστιο το έλλειμμα εργατικών χεριών

Οι ερευνητές των αρμόδιων ινστιτούτων εκτιμούν ότι η «καθαρή» ροή μεταναστών τα επόμενα χρόνια πρέπει να ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ετησίως, θεωρούν όμως ότι αυτό είναι ανέφικτο.

Τεράστιο έλλειμμα από εργατικά χέρια θα αντιμετωπίσει η γερμανική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Οι ειδικοί εκτιμούν δε ότι χωρίς την είσοδο στη χώρα εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών, το κενό θα είναι αδύνατο να καλυφθεί, με αποτέλεσμα το κόστος για τις επιχειρήσεις και την παραγωγικότητά τους, όπως και για τη διαδικασία απόκτησης νέων δεξιοτήτων από τους ήδη εργαζόμενους, θα είναι πολύ μεγάλο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ινστιτούτο ΙΑΒ, με βάση τα σημερινά δεδομένα που αφορούν στην αγορά εργασίας και τη σύνθεση του πληθυσμού, η Γερμανία έχει ανάγκη από μια «καθαρή» αύξηση του αριθμού των μεταναστών που υποδέχεται κατά περίπου 400.000 ετησίως. Μόνο έτσι, όπως εκτιμούν οι ερευνητές, θα καταφέρει να αντισταθμίσει τη γήρανση του πληθυσμού και τις νέες ανάγκες, με ορίζοντα τουλάχιστον ως το 2035.

Οι ίδιοι, ωστόσο, ξεκαθαρίζουν πως κάτι τέτοιο είναι πρακτικά ανέφικτο. Τόσο επειδή η ροή μεταναστών από άλλα κράτη της ΕΕ προς τη Γερμανία μειώνεται όσο και εξαιτίας της αύξησης της «αρνητικής μετανάστευσης», δηλαδή του αριθμού των ανθρώπων που αναχωρούν από τη χώρα.

Το 2035 και το 2060

Έτσι, με βάση τους υπολογισμούς που κάνει το ινστιτούτο της αρμόδιας ομοσπονδιακής υπηρεσίας (ΒΑ), η Γερμανία μπορεί να υπολογίζει ρεαλιστικά τα επόμενα χρόνια σε ένα «καθαρό» αριθμό μετανάστευσης της τάξης των 100.000 ετησίως. Αριθμός, όμως, που σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται επαρκής.

Για του λόγου το αληθές, το εργατικό δυναμικό της χώρας εκτιμάται πως θα έχει μειωθεί ως το 2035 κατά 7,2 εκατομμύρια – σε σύγκριση με τα 47,4 εκατ. που είναι σήμερα. Έτσι, με την προσθήκη 100.000 αλλοδαπών εργαζομένων ετησίως, καθώς και με την προϋπόθεση ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών και των Γερμανών μεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας, είναι δυνατόν το κενό ως τότε να περιοριστεί στα 3 εκατομμύρια.

Εάν, ωστόσο, ο χρονικός ορίζοντας «μετατοπιστεί» στο 2060, τότε υπολογίζεται ότι το έλλειμμα εργατικών χεριών θα φτάνει στα 6,1 εκατομμύρια – αριθμός που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για το μέλλον της γερμανικής οικονομίας.

OT.gr Newsroom