«Το Σπίτι των Παιδιών» – Πρόγραμμα αντιμετώπισης της παιδικής επιθετικότητας από τους δασκάλους

Επιμορφωτική δράση για εκπαιδευτικούς της Γ΄και Δ’ τάξης, δημοτικών σχολείων, με σκοπό την απόκτηση διδακτικής επάρκειας και ετοιμότητας στη συστηματική εφαρμογή προγράμματος πρόληψης της επιθετικότητας και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών/τριών τους

Χρήστος Ράπτης

Το ΚΕΣΑΝ – Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (Κ.Π. ΟΚΑΝΑ),  σε συνεργασία με την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 7ης Ενότητας ΠΕ 70 των Σχολικών Μονάδων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης προγραμματίζουν την υλοποίηση 5/μηνης επιμορφωτικής δράσης για εκπαιδευτικούς  της Γ΄και Δ’ τάξης,  δημοτικών σχολείων της 7ης Ενότητας, με σκοπό την απόκτηση διδακτικής επάρκειας και ετοιμότητας στη συστηματική εφαρμογή προγράμματος  πρόληψης  της επιθετικότητας και  προαγωγής  της ψυχοκοινωνικής υγείας  των μαθητών/τριών  τους.

Τα τελευταία χρόνια οι δομές κοινωνικής και ψυχικής υγείας γίνονται αποδέκτες αιτημάτων από το χώρο όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας στο χώρο του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί αγωνιώντας για φαινόμενο αυτό,  εκφράζουν συχνά την ανάγκη υποστήριξής τους  για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

Είναι γνωστό, από τη βιβλιογραφία, ότι η επιθετικότητα επηρεάζει αρνητικά και επιβαρύνει συναισθηματικά τους μαθητές (αρνητική εικόνα εαυτού, συναισθηματική ανασφάλεια, δυσκολία στη διαδικασία κοινωνικότητας).

Το «Σπίτι των Παιδιών» είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παιδικής επιθετικότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο  υλοποίησης των  «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων».

Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει:

  1. Βιωματική  εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, σε τρεις συναντήσεις, συνολικής διάρκειας έξι (6 ωρών):
  2. Εφαρμογή του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη, κατά τους μήνες Φεβρουάριο έως και Απρίλιο 2022. 
  3. Υποστήριξη/ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή   του προγράμματος. Θα υλοποιηθούν τρεις (3) μηνιαίες υποστηρικτικές/ ανατροφοδοτικές συναντήσεις

in.gr