Κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. για rapid tests σε Ράχες, ΔΕΗ Λάδωνα και Κοντοβάζαινα την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου

Ο Δήμος Γορτυνίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 ο Εθνικός
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα πραγματοποιήσει δωρεάν ελέγχους ταχείας
ανίχνευσης του κορωνοϊού για τους κατοίκους. Το πρόγραμμα, έχει ως εξής:
 Τοπική Κοινότητα Ραχών, από τις 10.00 π.μ.
 Εργοστάσιο ΔΕΗ Λάδωνα, από τις 11.00 π.μ.
 Τοπική Κοινότητα Κοντοβάζαινας, από τις 12.00 μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τον Α.Μ.Κ.Α. ή να
προσκομίσουν Δελτίο Ταυτότητας.