Επίσκεψη του Γενικού Πρόξενου της Τουρκίας στον Δήμαρχο Κορινθίων

Τον Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας κ.Mustafa Somuncu υποδέχτηκε σήμερα στο γραφείο του
ο Δήμαρχος Κορινθίων σε μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας την οποίαν επεδίωξε ο
κ.Πρόξενος.
Θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος αποτέλεσαν αντικείμενο της συζήτησης που διήρκησε
περίπου μισή ώρα, θέματα πολιτισμού αλλά και επιχειρηματικότητας.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ευχές λόγω και των εορταστικών ημερών που έρχονται και
ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.
Ο κ.Πρόξενος μετέβη αμέσως μετά στην Αρχαία Κόρινθο προκειμένου να επισκεφθεί το
κάστρο της Ακροκορίνθου και την Βρύση του Χατζημουσταφά.