Κρέας – Στροφή σε καινοτόμες τεχνολογίες με αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές

Οι επενδύσεις που απαιτούνται για να επιτευχθεί η στροφή σε φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή, παραμένουν μια πρόκληση.

Η βιωσιμότητα, με τους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, που έχουν τεθεί, αναμένεται να διαδραματίσει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις αγορές κρέατος της ΕΕ, τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές. Ο εκσυγχρονισμός, οι καινοτόμες τεχνολογίες και οι αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές θα οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματική και πιο φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή κρέατος. Ωστόσο, οι επενδύσεις που απαιτούνται για να γίνει αυτό παραμένουν μια πρόκληση.

Επιπλέον, οι ανησυχίες για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή θα έχουν ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη διαδικασία παραγωγής και στην προέλευση των προϊόντων. Οι συνήθειες των καταναλωτών θα καθοδηγούνται επίσης από λόγους υγείας καθώς και από την ευκολία. Συνολικά, η κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί από 69,8 κιλά το 2018 σε 67 κιλά έως το 2031.

Με τα κοπάδια αγελάδων να αναμένεται να μειωθούνί κατά 7% (μείωση κατά 2,1 εκατομμύρια κεφάλια), η ακαθάριστη παραγωγή βοείου κρέατος στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί και αυτή κατά 0,6 εκατομμύρια τόνους (-8%) κατά την προοπτική περίοδο (2021 -2031). Όσον αφορά την κατανάλωση στην ΕΕ, θα συνεχίσει την πτωτική της τάση μεταξύ 2021 και 2031 και θα πέσει από 10,6 kg σε 9,7 kg κατά κεφαλήν.

Αβεβαιότητα λόγω Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων

Οι αβεβαιότητες, ιδίως αυτές που σχετίζονται με την αφρικανική πανώλη των χοίρων, παραμένουν για τον τομέα του χοιρείου κρέατος. Η Κίνα θα πρέπει να ανακάμψει πλήρως έως το 2026, έχοντας τεράστιο αντίκτυπο στις εξαγωγές χοιρινού κρέατος της ΕΕ. Επιπλέον, οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών της ΕΕ όσον αφορά την υγεία, το περιβάλλον και τις κοινωνικές ανησυχίες, θα επηρεάσουν αρνητικά την κατανάλωση χοιρινού κρέατος στην ΕΕ, η οποία προβλέπεται να μειωθεί κατά 0,5% ετησίως, από 32,5 kg το 2021 σε 31 kg κατά κεφαλήν το 2031. Η παραγωγή της ΕΕ επίσης αναμένεται να μειωθεί κατά 0,8% ετησίως κατά την περίοδο προοπτικών, για να φτάσει τους 21,5 εκατομμύρια τόνους το 2031.

Για τον τομέα των πουλερικών, η αύξηση της κατανάλωσης στην ΕΕ θα μπορούσε να επιβραδυνθεί, από 2% ετησίως το 2011-2021 σε 0,6% το 2021-2031. Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα την αύξηση από 23,5 κιλά ανά κάτοικο το 2021 σε 24,8 κιλά το 2031. λόγω της υγιεινής εικόνας, που έχει το πουλερικό σε σύγκριση με άλλα κρέατα, την μεγαλύτερη ευκολία στην παρασκευή του καθώς και στην απουσία θρησκευτικών περιορισμών στην κατανάλωσή του. Η παραγωγή της ΕΕ αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται κατά 0,4% ετησίως, φθάνοντας τους 14 εκατομμύρια τόνους το 2031.

Η παραγωγή πρόβειου κρέατος στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί ελαφρά κατά 0,3% ετησίως το 2021-2031, σε 660.000 τόνους το 2031, υποστηριζόμενη από τη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη, τη μικρή παγκόσμια προσφορά και τη βελτίωση των τιμών παραγωγού. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση πρόβειου κρέατος στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί ελαφρά έως το 2031 και να φτάσει τα 1,4 κιλά χάρη.

OT.gr Newsroom