Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμαρχος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόθεση σύναψης μίσθωσης σύμβασης έργου για την κάλυψη των αναγκών τον Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α. του Δήμου Τρίπολης, με ειδικότητα Εργοθεραπευτή και αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη σε Θέματα που αφορούν στη βελτίωση της αυτοσυντήρησης, τον εντοπισμό των δυσλειτουργικών στοιχείων και της εξειδικευμένης εργοθεραπευτικής παρέμβασης με σκοπό την προσαρμοστική συμπεριφορά των ατόμων».

Διαβάστε τα συνημμένα αρχεία. Συνημμένα αρχεία: