Δήμος Τρίπολης -καθαρισμός φρεατίων

Η Δ.Ε.Y.Α. Τρίπολης, ενόψει της χειμερινής περιόδου, εντείνει τις εργασίες καθαρισμού όλων των φρεατίων, σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Τρίπολης.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός όλων των φρεατίων και των αγωγών ομβρίων της Δημοτικής Ενότητας Τεγέας περιλαμβανομένων των χωριών Ρίζες, Στάδιο, Επισκοπής, Αλέας, Καμάρι, Κερασίτσας. Παράλληλα κρίθηκε απαραίτητο να γίνει άμεσα και αντικατάσταση στις φθαρμένες σχάρες και να τοποθετηθούν μεγαλύτερες, όπου χρειαστεί. Αξίζει να σημειωθεί πως καθ΄ όλη την διάρκεια του καθαρισμού ήταν παρόντες όλοι οι πρόεδροι των χωριών, οι οποίοι γνωρίζοντας καλά την περιοχή βοηθούσαν τα συνεργεία στην υπόδειξη των φρεατίων που χρήζουν επείγουσας αποκατάστασης και συντήρησης.