«Αντικατάσταση τριών καταθλιπτικών αγωγών αποβλήτων στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας»

Η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει την έγκριση χρηματοδότησης του
έργου «Αντικατάσταση τριών καταθλιπτικών αγωγών αποβλήτων στον Δήμο
Βόρειας Κυνουρίας», προϋπολογισμού 915.000 ευρώ, μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Είναι γνωστό ότι βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του δικτύου
ακαθάρτων στις Κοινότητες Άστρους, Μελιγούς και Παραλίου Άστρους αποτελεί η
αντικατάσταση αυτών των τριών καταθλιπτικών αγωγών. Για το σκοπό ανατέθηκε
από την Υπηρεσία η εκπόνηση της μελέτης του εν λόγω έργου, στην οποία και
στηρίχτηκε το αίτημα χρηματοδότησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.
Παναγιώτη Νίκα για την κατανόηση εκ μέρους του της αναγκαιότητας υλοποίησης του
εν λόγω έργου και για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας για χρηματοδότηση
του.
Η υλοποίηση του έργου είναι ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους των
Κοινοτήτων, καθώς θα συμβάλει ουσιαστικά στην λειτουργία του δικτύου ακαθάρτων,
δίνοντας λύση σε προβλήματα δεκαετιών.

Η Πρόεδρος

της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

Αναγνωστάκου Χριστίνα