Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 οι εκλογές για το νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ην Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 θα διενεργηθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου -και των υπόλοιπων Περιφερειών της χώρας.

Αυτό γνωστοποιήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφό του προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες, με το οποίο επισημαίνει ότι η σχετική διαδικασία μετατίθεται κατά μία εβδομάδα από την αρχικά ορισθείσα -με προηγούμενη απόφαση- ημερομηνία που ήταν η πρώτη Κυριακή του 2022, στις 2 Ιανουαρίου.