Ολοκληρώθηκε ο προνοιακός χάρτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η κατάρτιση του μητρώου κοινωνικών δομών και φορέων κοινωνικού χαρακτήρα που λειτουργούν ή δραστηριοποιούνται στις 5 Π.Ε.

Ο αποκαλούμενος “προνοιακός χάρτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου” θα χρησιμεύσει ώστε να επικεντρώνονται οι δράσεις που υλοποιούνται και να αποδίδουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα κοινωνικής φύσεως προγράμματα, σημείωσε σχετικά ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.