Με τη νέα  πρόταση αναβαθμίζεται το ιστορικό κέντρο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας υπέβαλλε πρόταση για αίτηση χρηματοδότησης στο
πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου» στο πλαίσιο
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για το έργο με
τίτλο: «Ολοκλήρωση Ανάπλασης Πλατείας Β΄ Εθνοσυνέλευσης». Το ποσό
χρηματοδότησης ανέρχεται στις 477.000,00€.
H περιοχή παρέμβασης έχει επιφάνεια περίπου 2.600 τ.μ. και βρίσκεται ανάμεσα από
το Γυμνάσιο – Λύκειο Άστρους, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους και τη
διαμορφωμένη πλατεία Καρυτσιώτη. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις ανάπλασης του
υπάρχοντος αδιαμόρφωτου χώρου είναι:
 Οριοθέτηση χώρων κυκλοφορίας μόνο πεζών, με κατάλληλες πλακοστρώσεις και
διαγραμμίσεις.
 Δημιουργία χώρων καθιστικού, με την κατασκευή δύο (2) νέων καθιστικών
πάγκων
 και πρασίνου με την φύτευση πέντε (5) νέων δέντρων.
 Ανάδειξη των παρεμβάσεων με κατάλληλο φωτισμό.
Με την επέμβαση η νέα πλακοστρωμένη περιοχή διευρύνει την έκτασή της
αποδίδοντας μια θερμή και φιλική ατμόσφαιρα. Γίνεται ένας χώρος έλξης,
προσφιλής, δοσμένος στους επισκέπτες για πολλαπλές δυνατότητες χρήσης και
σύνδεσης των υφιστάμενων χώρων. Η προσβασιμότητα των Α.Μ.Ε.Α. είναι
εξασφαλισμένη σε όλες τις περιοχές και τις λειτουργίες της περιοχής.
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για
μια πρόταση ανάπλασης με την οποία, σε συνδυασμό με την ανάπλαση από την οικία
Ευθυμίου έως και το Γυμνάσιο η οποία θα δημοπρατηθεί τον επόμενο μήνα,
αναδεικνύεται συνολικά ο ιστορικότερος χώρος του Δήμου μας, ο οποίος αποτελεί
πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Παράλληλα υλοποιείται μελέτη για την ήπια
ανάπλαση στον ιστορικό χώρο της Β΄ Εθνοσυνέλευσης. Στόχος μας είναι μέσα από
τις παραπάνω παρεμβάσεις να δημιουργηθεί ένας νέος ενιαίος, αισθητικά και
λειτουργικά αναβαθμισμένος χώρος».