Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε χτες Τετάρτη 27 Απριλίου.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή προέβη στην έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου ηλεκτροφωτισμού στην επέκταση της οδού Λυκούργου, έως την συμβολή με την επαρχιακή οδό 4 Σπάρτη – Σκούρα – Γεράκι, προϋπολογισμού 260.000 ευρώ στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Ακόμα ενέκρινε την διεξαγωγή ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 200.000 ευρώ έργο συντήρησης της δημοτικής οδοποιίας στην Ελαφόνησο.

Στη σημερινή συνεδρίαση, εξ άλλου, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή το 3ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την επιλογή -μετά από τον σχετικό διαγωνισμό- αναδόχου για την δημόσια σύμβαση με αντικείμενο την μελέτη διασύνδεσης των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης στο παραλιακό τους μέτωπο, με την κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Πάμισο.

Επίσης, η Επιτροπή προέβη στην έγκριση του 2ου πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου οδικού άξονα Αρφαρά – Λάμπαινα, εκτιμώμενης αξίας 774.193,55 ευρώ.

Εγκρίθηκε, ακόμα, η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 915.000 ευρώ έργο αντικατάστασης τριων καταθλιπτικών αγωγών αποβλήτων στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Τέλος, μεταξύ άλλων, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη, αφ’ ενός προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.” για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ως προς την εκπόνηση των μελετών παράκαμψης της Τεγέας και του Αστρους και αφ’ ετέρου ειδικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου με αντικείμενο την διοργάνωση της Διεθνούς συνάντησης στίβου “Παπαφλέσσεια” για τα έτη 2022 και 2023, στην Καλαμάτα.