Κλιμάκιο ΕΟΔΥ σε 8 σημεία στις 06.05 / ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Ο Δήμος Γορτυνίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 06 Μαΐου 2022 ο Εθνικός
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.ΔΥ.) θα πραγματοποιήσει δωρεάν ελέγχους
ταχείας ανίχνευσης του κορωνοϊού για τους κατοίκους. Το πρόγραμμα, έχει ως εξής:

 Τοπική Κοινότητα Βελημαχίου, από τις 09:30 π.μ.
 Τοπική Κοινότητα Καρδαριτσίου, από τις 10:15 π.μ.
 Τοπική Κοινότητα Βιδιακίου, από τις 10.45 π.μ.
 Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου, από τις 11.15 π.μ.
 Τοπική Κοινότητα Βούτσι, από τις 11.45 π.μ.
 Τοπική Κοινότητα Κοντοβάζαινας, από τις 12.30 μ.μ.
 Τοπική Κοινότητα Δήμητρας, από τις 13.30 μ.μ.
 Τοπική Κοινότητα Βάχλιας, από τις 14.15 μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τον Α.Μ.Κ.Α. ή να
προσκομίσουν Δελτίο Ταυτότητας.