Συνδρομή των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την παρουσία γιατρών στα ειδικά εξεταστικά κέντρα κατά την διάρκεια των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ ζητεί με σχετικό της έγγραφο η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οπως σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο της πιο πάνω Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα είναι αναγκαίο στους χώρους συνεδρίασης των οικείων επιτροπών να παρευρίσκεται σχολίατρος ή γιατρός του δηµοσίου ή και ιδιώτης ιατρός, που ορίζεται από τον οικείο περιφερειάρχη, µετά απὀ εισήγηση του οικείου διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”.

Με το ίδιο έγγραφό της, η πιο πάνω Περιφερειακή Διεύθυνση γνωστοποιεί πίνακες με τα εξεταστικά κέντρα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων και ζητεί από την Περιφέρεια να μεριμνήσει “για την μικρότερη δυνατή όχληση των εξεταζόµενων, µέσω του περιορισμού στο ελάχιστο δυνατόν, τυχόν έργων που πραγματοποιούνται πλησίον των εξεταστικὠν κέντρων, κατά τις ηµέρες και ώρες των εξετάσεων”.