Συνδρομή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς τις ΕΠΣ των 5 Π.Ε.

Με πίστωση 5.000 ευρώ θα συνδράμει η Περιφέρεια Πελοποννήσου κάθε μία από τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων της.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αντιμετώπιση αναγκών της κάθε ΕΠΣ.