ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 21/05/2022 λόγω εργασιών συντήρησης του
Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στα παρακάτω
Τ.Δ. :
Από ημ/νία και
ώρα

Έως ημ/νία και
ώρα

Δήμος/κοινότητ
α

Περιγραφή
περιοχής

21/05/2022
09:00 π.μ.

21/05/2022
12:00 π.μ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Δ.Δ. ΦΙΛΙΑ,
ΛΕΥΚΑΣΙΟ & ΟΙ
ΟΙΚΟΣΜΟΙ ΑΓ.
ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΦΙΛΙΩΝ, ΞΥΔΙΑΣ &
ΣΚΑΡΠΕίΚΑ

 
Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι’ αυτό λοιπόν οι
εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
 
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα
στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
 
                                                                                       ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 373500 (Επιλογή 4)

26920 / 31298