ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ-Τρίπολη

Σας ενημερώνουμε ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/05/2022 λόγω συντήρησης δικτύου
του ΔΕΔΔΗΕ, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στα παρακάτω Τ.Δ. :
 
Από ημ/νία
και ώρα

Έως ημ/νία
και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής

27/05/2022
09:30

27/05/2022
11:00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΜΑΪΘΑΝΑΣΗΣ – ΚΑΡΤΣΟΒΑ –
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ
ΦΥΛΑΚΩΝ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
– ΠΕΡΘΩΡΙ.
ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ
ΦΑΛΑΝΘΟΥ ΑΠΟ ΣΙΛΙΜΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ.

 
 
Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν
από την αναφερόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα
πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
 
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα
στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
 
                                                                               ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    
                                                                         ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 373500 (ΕΠΙΛΟΓΗ 4)